Hvordan kommer man til tops på Google?

Linkbuilding bliver somme tider beskrevet som den hellige gral indenfor SEO. Og langt de fleste erklærer sig enige i, at en virtuel marketingsstrategi nødvendigvis må indeholde linkbuilding – og i særdeleshed hvis ambitionerne er at nå til tops på Google.

Vi ved fra vores tidligere rapport, at ikke blot antallet af links har en betydning, men at det i høj grad også handler om, at dine backlinks har en høj Domain Rating. Men dette undersøgte vi kun et enkeltstående tilfælde. 

Selvom vores tidligere undersøgelse viste et klassisk eksempel på en mere generel tendens, vil vi med denne rapport undersøge, om vi med endnu mere data kan vise en statistisk sammenhæng mellem linkbuilding og placeringen på Google.

Med ambitionen om at kunne påvise effekten af linkbuilding, vil rapporten derfor kredse om følgende agenda:

Linkbuilding giver dig bedre placeringer på Google?

Indledningsvist for den statistisk analyse, skal vi nødvendigvis først have det mest basale på plads. Det indebærer, at vi først og fremmest må definere og konkretisere hvilken størrelse, vi har med at gøre. I dette tilfælde er der altså tale om den primære variabel, som vi i denne rapport koncentrerer os om – nemlig linkbuilding.

De variabler der viste sig at være bedst til at forudsige placeringen på Google var henholdsvis Referring Domain til URL og C-Class subnets. Det vil sige, at disse to bedst påviser, hvordan linkbuilding påvirker placeringen på Google.

Referring Domain til URL refererer til antallet af backlinks fra unikke domæner, som din hjemmeside har, det vil sige den specifikke URL. C-Class subnets tager derimod højde for, om dine backlinks kommer fra samme netværk af IP-adresser. Konkret betyder det, at backlinks vægtes mindre værdifuldt, hvis det kommer fra samme C-Class subnet. Det indebærer nemlig, at hjemmesiderne potentielt kommer fra samme ejer, hvorfor Google tillægger mindre værdi til backlinks fra samme subnets.

Her er hvad vi fandt

Når vi nu har lagt grobunden for analysen, kommer vi til det spændende – nemlig resultaterne. For kan vi virkelige påstå, at linkbuilding er alpha omega, når hjemmesider forsøger at kravle op af Googles rangstige?

Jo højere placering på Google, jo flere links

Som det fremgår af figur 1, ses en tydelig sammenhæng mellem henholdsvis Referring Domains samt antallet af backlinks til unikke subnets og placeringen på Google. Sagt på en anden måde betyder det, at de der ligger i top på. Google derfor næsten altid har en god portion backlinks.

 Hvad vi dog stadig må have in mente er, at visse backlinks stadig betyder mere end andre. Det kan eksempelvis give større værdi at have indgående links fra én relevant side end samtlige links fra ikke-relevante sider. Det indebærer, at linkbuilding ikke blot handler om at få mange men at få de rette backlinks – her refereres der også til, at backlinks fra et større site, alt andet lige, giver større værdi, end hvis det er fra et mindre site.

Større søgeordsvolume kræver flere links

Figuren fortæller os, at jo større konkurrence der er på et søgeord, jo flere backlinks kræver det for at kunne ligge på topplaceringerne. Denne tendens ses tydeligt med en bevægelse fra venstre mod højre med gradvis stigning i søgeordsvolumen og dermed også antallet af links fra subnets. 

Men kan vi så sige, at vi har evidens nok til at kunne konkludere, at linkbuilding alene giver en bedre placering på Google? Desværre ikke helt endnu.

Kausalitet vs. korrelation: en vigtig forskel!

Linkbuilding og placeringen på Google kan siges at være en korrelation (og ikke en kausal sammenhæng), fordi det viser en simpel binær sammenhæng mellem de to.

Men i en virtuel virkelighed, hvor alle ’SEO-eksperterne’ netop forsøger at finde smuthullerne til Googles verden, er det ualmindelig væsentligt at vide, om der rent faktisk er hold i de tiltag, der foretages. Det vil vi derfor forsøge at imødekomme ved multiple regressionsanalyse.

Men hvad går det egentlig ud på? Lad mig opstille et scenarie:

Du har indført en række tiltag: optimering af content på selve hjemmesiden, genereret en række SEO-tekster for at få flere links samt optimeret H1 og meta. Dette har boostet dit site, men hvilken af effekterne gjorde udfaldet, og hvilken havde den største effekt? Det kan korrelationsstudierne ikke umiddelbart identificere, men det kan vi undersøge ved brug af multiple regressionsanalyse!

Forsimplet kan man sige, at multiple regressionsanalyse er en metode, som gør det muligt at holde andre relevante faktorer konstant, så man kommer tættere på den ’rene’ kausale påvirkning af linkbuilding på Google-placeringen.

Nedenfor ses en tabel, der viser effekten af Referring Domains til Url samt Subnets på placeringen på Google. Disse er kontrolleret for andre relevante faktorer, idet de ligesom linkbuilding har en effekt på placeringen på Google.

Men er disse effekter så af betydelig størrelse? Det korte svar må nok være ja. Vi ser rent faktisk en rimelig effekt af backlinks. Disse resultater er desuden signifikante, så vi må altså tilslutte os påstanden om, at det rent faktisk gør en forskel, om du har backlinks!

Midlertidig må vi dog også påpege, at vi med det nye data stadig ikke kan påvise den sande kausale effekt af linkbuilding på placeringen på Google. Det skyldes blandt andet to forhold:

Hvad kan vi bruge resultaterne til?

Vi har med det nye data formået at udvide vores statistiske belægsgrundlag for at bruge linkbuilding som markedsføringsstrategi i den virtuelle verden. Du kan altså med god ro i maven tage del i disse salgs tiltag, hvis du har ambitioner om at få din hjemmeside til tops på Google.

Hvor stor eller lille effekten af linkbuilding er, er desværre stadig svært at konkretisere, men vi ved dog, at linkbuilding har en statistisk signifikant effekt i den rigtige retning.

Og vi ser yderligere en tydelig tendens til, at jo større søgeordsvolumen, jo flere backlinks kræver det. Sagt med andre ord: jo mere konkurrence der er om et søgeord, jo mere arbejde kræver det

Recommended Posts